Elektropermanentne ponad 5t

MANIPULACJA BLACHAMI

Do manipulacji desek o maksymalnej długości 6 m. 2 ramiona poprzeczne z dwoma modułami magnetycznymi w każdym z nich. Mają takie same właściwości jak seria TM z tą różnicą, że 2 ramiona poprzeczne mają trwale nastawioną rozpiętość. System przeznaczony do desek tego samego rozmiaru, gdzie nie ma potrzeby korzystania z urządzeń teleskopowych....

MANIPULACJA Z KILKU BLACHAMI JEDNOCZEŚNIE

Magnesy elektropermanentne do manipulacji serii TECNOLIFT – MULTI mogą być wykorzystane zamiast przestarzałej technologii magnesów elektromagnetycznych ze wszystkimi zaletami technologii elektropermanentnej takimi jak niższe zużycie energii elektrycznej (stosowana tylko do aktywacji i dezaktywacji magnesu), żadne zasilanie awaryjne, łatwa przenośność (jestnostka sterująca wbudowana jest w magnesie) ... i innymi ... 

MANIPULACJA PROFILAMI

Systemy modulowe to kombinacja bezpiecznego podnoszenia oraz komfortu. Specyficzne kształty biegunów na tych systemach umożliwiają manipulację ciężarami do wymaganej pozycji dla kontroli i magazynowania pomiędzy regałami ....

MANIPULACJA MATERIAŁAMI OKRĄGŁYMI

Systemy RD – do manipulacji walcami. Przeznaczone tylko do manipulacji z ciężarami owalnymi. System w kształcie rowka „V” potrafi dostosować się do kształtu ciężaru za pomocą wycentrowania modułu ciężara podczas fazy mocowania ....

MANIPULACJA ZBIORNIKAMI

Systemy – CS do podnoszenia beczek, zbiorników. Przeznaczone do manipulacji okrągłych lub nadmiernych ciężarów cienkościennych. Skonstruowane są bezpośrednio dla potrzeb manipulowania z beczkami, kontenerami całkowicie bezpiecznie i bez jakiejkolwiek deformacji podnoszonego ciężaru.

MANIPULACJA RURAMI

Systemy – TU do podnoszenia warstwy okrągłych rur i zamkniętych profili kwadratowych. Są przeznaczone do podnoszenia warstwy rur bezszwowych oraz okrągłych ciężarów różnego typu...

MANIPULACJA BLOKAMI

Pojedyncze moduły SML. Przeznaczone do manipulacji poszczególnych blach i bloków. Permanentne moduļy elektromagnetyczne moduły SML  to idealne  rozwiązaniem do manipulacji blachami i blokami z niewielką szczeliną powietrzną....

MANIPULACJA PRĘTAMI

Magnetyczne systemy elektropermanentne – BL są przeznaczone do manipulacji większej ilości prętów w jednej warstwie do 600°C. Skuteczne rozwiązanie w podnoszeniu ciężarów o jakichkolwiek kształtach, rozmiarach i masie ...

MANIPULACJA ZWOJAMI

System TECNO-LIFT zapewnia cały szereg wszelkich rozwiązań manipulacji z cewkami zwartymi, różnych wariantów, rozmiarów i kształtów bez ograniczenia ich masy. TECNO-LIFT bezpośrednio dotyka powierzchni materiału z góry bez jakiegokolwiek uszkodzenia naciskaniem czy deformacji...