Demagnetyzacja i separacja metali

Demagnetyzacja

Demagnetyzery przeznaczone są do usuwania resztek magnetyzmu z obrabianych materiałów, które były w kontakcie z polem magnetycznym. Zastosowanie podczas pojedyńczej i ręcznej demagnetyzacji. Rozmagnesowanie komponentów, narzędzi, osprzętu, łożysek, materiałów obrabianych itp. 

Separatory metali

Separatory eletromagnetyczne oraz trwałe separatory magnetyczne metali służą do oddzielania materiałów żelaznych (magnetycznych) od materiału produkcyjnego czy innych substanci (żużlu, płynów, odpadu itp.).  Z zastosowaniem unikalnej technologii można również odzielać metale nieżelazne od innych materiałów.